Tobaksdirektivet

Cigarette warning label (Photo: www.eu2001.se)

EU ger stöd till tobaksodling genom den gemensamma jordbrukspolitiken med ungefär en miljard euro per år - och bekämpar cancer med ungefär två miljoner euro per år.

EU har antagit direktiv mot reklam för tobak. Ett direktiv undanröjdes av EG-domstolen med motiveringen att det ligger utanför EU:s befogenheter (kompetens). Under 2002 lade Kommissionen fram ett nytt förslag om detta.