Direktiv

Ett direktiv är en typ av EU-beslut.

Direktiv måste införlivas i nationell lagstiftning genom beslut av medlemsländernas regeringar och parlament inom 18 månader. Om ett land inte gör det kan en lag ändå gälla i landet. Om den är tillräckligt detaljerad kan den anses som direktverkande.

EG-domstolen har genom åren förklarat många direktiv som direktverkande och har även slagit fast att länder blir ersättningsskyldiga om de inte införlivat ett direktiv i tid.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att direktiv byter namn till "ramlagar". En ramlag slår fast att länderna måste nå vissa mål men är inte direktverkande som förordningar, som ska döpas om till "lagar".

Demokrati-Forum föreslår att alla direktiv avskaffas och görs till icke bindande rekommendationer. Om ett beslut ska vara bindande ska en lag antas.