Demokratiskt Forum

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

Europeiska konventet har en EU-kritisk grupp med EU-skeptiker och EU-realister. De har lagt fram ett alternativt förslag till fördrag där gemensamma EU-lagar också beslutas i de nationella parlamenten. I detta system utser varje nationellt parlament sin egen kommissionär, som skulle delta i veckomöten med det nationella parlamentets Europautskott.

Det alternativa fördraget har undertecknats av åtta ledamöter och supleanter i konventet och bifogats förslaget till EU-konstitution som en minoritetsrapport.

Notera

Länkar

http://www.democracy-forum.com

Minoritetsrapporten: http://www.eddgroup.com/index.......ml?sid=114&aid=11816