Bonde, Jens-Peter (1948 - )

Jens-Peter Bonde, MEP (Photo: EUobserver.com)

Ordförande för Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa, EDD, och för SOS-Demokrati-intergruppen i EU-parlamentet. Vice ordförande i Demokratiskt Forum i Europeiska konventet.
Veteran i EU-parlamentet, ledamot sedan 1979. Talesman för den danska Junirörelsen och förstanman på Junirörelsens lista vid EU-parlamentsvalet i juni 2004.

Notera

  • Författare till 45 böcker om den europeiska integrationen och euabc.com.
  • Utarbetade ett alternativt fördrag.
  • Länkar

    http://www.bonde.dk och http://www.bonde.com