SOS-Demokrati

(Photo: SOS Democracy)
Parlamentarisk tvärpolitisk "intergrupp" som arbetar för mer demokrati och ökad öppenhet i EU. Den samlar ledamöter från alla politiska grupper i EU-parlamentet.

Länkar

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=144

Kontakt: sos-democracy@europarl.eu.int