EDD-gruppen

(Photo: EDD)

Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa i EU-parlamentet. Den har 17 EU skeptiker och EU-realister som medlemmar från fyra olika länder samt obeservatörer från Polen. Gruppen förenar 2 holländska kristna partier, det brittiska Independence Party, 2 franska partier samt den danska Junirörelsen. Jens-Peter Bonde är ordförande för EDD-gruppen med Hans Blokland och Yves Butel som viceordförande.

Länkar

http://www.europarl.eu.int/edd/
http://www.eddgroup.com