EU-realister

Ett begrepp som används om organisationer och personer som inte motsätter sig medlemskap i EU men är skeptiska mot EU:s integration på områden de anser skulle skötas bättre på nationell nivå genom beslut i de nationella parlamenten.

EU-realisterna förespråkar nära och bindande europeiskt samarbete på områden där de nationella parlamenten inte kan styra på ett effektivt sätt. De är inte antifederalister av princip men tror inte att ett "europeiskt folk" (demos) finns som kan vara bas för en europeisk federal demokrati.

Länkar

http://www.democracy-forum.com
http://www.europeanfoundation.org/