Direktverkande

Direktverkande betyder att en internationell regel inte behöver överföras till nationell lagstiftnnig för att gälla utan är giltig direkt för medborgarna i ett land.

EU:s lagar är alltid direktverkande. EG-domstolen i Luxemburg har slagit fast att olika artiklar i fördragen och direktiv ska ha direktverkan. De anses därför bindande för EU-medborgare även om de inte formellt gjorts till nationella lagar. Det har skett även när detta inte var förutsett eller beslutat av dem som utarbetade fördragen eller som antog direktiven. Detta är ett typexempekl på att Domstolen har främjat fördjupad integration och utvidgat makten (befogenheten) för EU utöver vad som var avsikten hos dem som utarbetade de usprungliga fördragen. Det är ett exempel på juridisk aktivism.