Juridisk aktivism

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Ett uttryck för den speciella roll som EG-domstolen i Luxemburg spelar. Domstolen inte bara uttolkar EU-lagstiftningen enligt fördragen. Den skapar också lag genom att utvidga sin egen makt och EU-institutionernas makt i allmänhet.

EG-domstolen har slagit fast principer som: