Uruguayrundan

Förhandlingsrunda i General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) som varade från 1986 till 1993. Den handlade främst om politiskt svåra områden där tullarna fortfarande var höga, tjänsteområdet, intellektuell egendom och det audio-visuella området. Ansträngningar gjordes också för att förstärka GATT:s tvistlösningsmekanism. "Super 301"-klausulen hade negativ påverkan på förhandlingarna.

Ett av de viktigaste resultaten var reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, både 1988 och 1992.

Länkar

http://www.wto.org/english/the......o_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm