General Agreement on Tariffs and Trade, GATT

WTO Headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Ett FN-organ som bildades 1948. Målet var att öka handeln och stärka frihandel och tullsänkningar. GATT hade 110 medlemsländer när namnet ändrades till Världshandelsorganisationen (WTO) 1995.

Notera

EU förhandlar för alla stater i handelsfrågor.

Länkar

http://www.gatt.org/