Förenta Nationerna, FN

(Photo: UN)

Förenta Nationerna bildades 1948 och har nu 189 länder som medlemmar. Frankrike och Storbritannien är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. EU är inte medlem i säkerhetsrådet.

Trots att FN-stadgan ställer krav på FN-mandat för att användning av militära åtgärder ska vara tillåtet föreskriver inte EU FN-mandat i sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att EU-medlemmarna i säkerhetsrådet ska samordna sitt agerande, så småningom genom att beslut om FN-agerandet fattas genom beslut med kvalificerad majoritet i Rådet  efter enhälligt beslut om det vid ett toppmöte.

Länkar

http://www.un.org/