Värlshandelsorganisationen (WTO)

World Trade Organization headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

WTO har ersatt GATT och har till uppgift att främja frihandel.

EU representeras i WTO-förhandlingarna av EU-kommissionen och de flesta av EU:s positioner beslutas med kvalificerad majoritetNicefördraget slår fast att beslut om internationella avtal ska fattas med kvalificerad majoritet om interna beslut inom samma område ska fattas med kvalificerad majoritet.

Länkar

http://www.wto.org/