OEEC

Se Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete.