Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete, OEEC

Organisation som fördelade bistånd från Marshallplanen. Styrdes av ett ministerråd som bestod av representanter från varje medlemsland. OEEC stod delvis modell för de EU-institutioner som senare bildades.