Marshallplanen

(Photo: www.freeimages.co.uk)

Ett hjälpprogram som sattes in av USA för att hjälpa Europa efter andra världskriget och för att förhindra kommunismen att sprida sig.

USA erbjöd 20 miljarder dollar under förutsättning att de europeiska länderna tillsammans kunde utarbeta en plan för hur biståndet skulle användas. För första gången var de tvungna att agera som en ekonomisk enhet, eftersom de måste samarbeta. Marshall erbjöd också hjälp åt Sovjetunionen och dess allierade i östra Europa, men Stalin avisade programmet som ett trick och vägrade delta. Att ryssarna sade nej gjorde det troligen lättare att få den amerikanska kongressen att acceptera planen.

Marshallplanen var också till nytta för amerikansk ekonomi. Pengarna användes för att köpa amerikanska varor och de skeppades till Europa på amerikanska fartyg. Till och med 1953 hade USA pumpat in 13 miljarder dollar och Europa hade kommit på fötter. Dessutom omfattade planen västra Tyskland, som därmed åter integrerades i den europeiska gemenskapen.

Marshallplanen följdes av Schumanplanen, som i sin tur följdes av Euratom, Kol- och Stålunionen och EEC.

Länkar

Se också George Marshall