Europeiska Kol- och stålgemenskapen, ECSC

Jean Monnet (Photo: European Commission)

En av de tre ursprungliga europeiska gemenskaperna. De andra är Europeiska Ekonomiska Gemenskapen och Europeiska kärnkraftsgemenskapen.

Föreslogs från början av den franske utrikesministern  Robert Schuman den 9 maj 1950, som sedan ansetts vara Europadagen. Bildades genom Parisfördraget 1951 och startade i juli 1952. Avslutades i juli 2002.

Tanken att en överstatlig gemenskap ska kontrollera kol- och stålresurserna kom från den franske konjakshandlaren och diplomaten Jean Monnet. Dess "High authority" som administrerade kol- och stålresurserna i Frankrike, Tyskland, Italien och Beneluxländerna var förebild för den överstatliga EU-kommissionen. Dess parlamentariska församling var förebild för EU-parlamentet.