Parisfördraget

Fördrag från 1951 som trädde i kraft 1952. Är den juridiska grunden för Kol- och Stålunionen. Upphörde att gälla i juli 2002.

Länkar

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm