Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC)

The Treaty of Rome established the European Economic Community (Photo: EU Commission)

Bildades 1958 genom Romfördraget för att skapa en "gemensam marknad". Nu hör den till den första pelarenEuropeiska Unionen.

Till 1972 användes förkortningen EEC. Då ändrades beteckningen till EG, Europeiska Gemenskaperna, som 1992 genom Maastrichtfördraget blev EU.

Länkar

Se också Europeiska  Gemenskaperna.