Europeiska Unionen, EU

(Photo: Court of Auditors)

EU skapades genom Maastrichtfördraget 1993 och baseras på tre “pelare”.

1. Den överstatliga gemenskapspelaren innefattar de tre gemenskaperna som fanns före EU-fördraget:  EEC, Euratom och Kol- och Stålunionen. Senare har EEC har bytt namn till Europeiska Gemenskaperna, EG.

Det finns två mellanstatliga pelare:

2. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

3.  Rättsliga och inrikes frågor.

Europeiska Gemenskapen är juridisk person, men det är inte Europeiska Unionen.

Framtiden

Enligt förslaget till EU-konstitution ska EU bli juridisk person.

Länkar

http://www.europa.eu.int/

http://www.europa.eu.int/abc/history/index_en.htm