Pelare

En metafor som brukar beskriva att EU:s struktur bygger på tre pelare.

Frågor inom de två sista pelarna har gradvis övergått från nationellt till överstatligt beslutsfattande.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår att trepelarstrukturen avskaffas. De tre pelarna slås ihop och Europeiska unionen föreslås bli en juridisk person.
EU får då möjlighet att med full kraft agera internationellt och bland annat sluta internationella avtal med tredje land inom de områden där EU har lagstiftningsbefogenhet.