Europeiska kärnkraftsgemenskapen (EAEC)

(Photo: EU Commission)

EAEC bildades tillsammans med den gemensamma marknaden och samtidigt som Romfördraget antogs 1957. Den trädde i kraft den 1 januari 1958.

Euratom var myndigheten i den europeiska kärnkraftsgemenskapen med Europeiska kärnkraftsfördraget som grund.

Framtiden

Europeiska konventet föreslog att Euratomfördraget ska bifogas EU-konstitutionen som ett protokoll.

Länkar

Se också energipolitik.
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm