Energipolitik

(Photo: EUobserver.com)

Det finns inget allmänt kapitel i EU-fördragen om energi, men artikel 3 TEC anger energi som ett område där unionen kan agera för att uppnå sina mål.

EU har också makt ("befogenhet") över energipolitiken genom de vanliga gemenskapsreglerna om utveckling av den inre marknaden, trans-europiska nätverk, den sociala och ekonomiska utjämningen och miljöpolitiken.

Notera

Kärnkraft är en del av Euratom-fördraget.

Framtiden

Förslaget till EU Constitution innebär att energi blir en delad befogenhet - EU-lag tar därmed över nationell lagstiftning och rätt att lagstifta på området. Val av energikällor kvarstår dock som nationell befogenhet.

EURATOM-fördraget kommer att läggas till Konstitutionen som ett protokoll, trots att det skulle upphöra 2007 om det inte förnyas. Fördraget förespråkar användning av kärnkraft men varken de nuvarande fördragen eller den föreslagna konstitutionen kan tvinga länder att acceptera känkraftverk på sin mark.

Länkar

http://www.europa.eu.int/pol/ener/index_en.htm