Överstatlighet

"Över" betyder i det här fallet "över nationen". Som medlem i EU ger en stat upp sin suveränitet till ett överstatligt EU. Det innebär att ett land inte längre ensamt kan besluta om inrikes och internationella frågor.

EU:s beslutssystem kan leda till att om en majoritet av medlemsstaterna antar en lag gäller den också i länder som röstat mot den. På det sättet har de nationella parlamenten överlåtit en del av sin makt (befogenhet) till EU-institutionerna.

Länkar

Se också företräde.