Självständighet

En stat är självständig när den kan besluta om sina egna angelägenheter och sluta avtal med andra stater. EU bildades som ett samarbete mellan självständiga stater men har utvecklats till en union där staternas makt (befogenheter) är begränsade. EU har direktverkande lagstiftningsmakt.

EU kan sluta bindande internationella avtal. Sett utifrån måste EU likna en stat, trots att EU inte har formell representation i FN.

I sista hand beslutar EG-domstolen hur långt den nationella självständigheten kan begränsas. Därför är medlemsstaterna inte lägre helt självständiga.

Vissa anser att ett land kan få större verkligt inflytande genom att dela makten med andra länder. Andra argumenterar att ett land förlorar inflytande om makten delas på områden som varje land skulle sköta lika bra eller bättre på egen hand.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att ett land kan återfå sin självständighet genom att lämna EU. I så fall kan länderna istället få ett partnerskapsavtal. Men då riskerar länderna att tvingas kopiera EU_besluten. Det innebär ingen verklig självständighet, därför kan begreppen formell och reell självständighet användas.

Länkar

Se också federalism och konfederation