Konfederation

En konfederation är en union mellan självständiga stater där varje stat behåller sin suveränitet på jämlik bas. En federation är en union där medlemstaterna underordnar sig en högre, federal nivå och behåller viss makt själva.

Notera