Gemensamma marknaden

(Photo: Lis Lak)

Hette ursprungligen Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Bildades genom Romfördraget 1958 och kallades Europeiska Gemenskapen, EG, från 1972 och Europeiska Unionen, EU, från 1993.

Länkar

Se också inre marknaden.