Unionsmedborgarskap

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Europeiskt medborgarskap infördes genom Maastrichtfördraget 1993.

EU-medborgarskap tar över det nationella medborgarskapet på samma sätt som, exempelvis, tyskt medborgarskap tar över bayerskt. I EU har bayrare tre medborgarskap: i Bayern, Tyskland och EU.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår dubbelt medborgarskap så att EU-medborgare blir både nationella och EU-medborgare enligt EU-konstitutionen. Artikel I-8 definierar unionsmedborgarskapet.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/archives/abc/cit3_en.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s18000.htm