Undersöknnigsutskott

European Parliament (Photo: EP)

EU-parlamentet kan tillsätta ett särskilt utskott för att utreda påstådda oegentligheter inom EU. Det kräver att 25 % av EU-ledamöterna undertecknar en begäran och ett beslut med  enkel majoritet i plenum.

Länkar

http://www2.europarl.eu.int/om......S-EP&L=EN&REF=RULE-151

http://www.europarl.eu.int/committees/bse_home.htm

http://www.europarl.eu.int/committees/transit_home.htm