Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR

En domstol i Strasbourg som inrättades för att döma om brott mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Ska inte förväxlas med EG-domstolen i Luxemburg eller den internationella domstolen i Haag.

Länkar

http://www.echr.coe.int/