Europeiska Fria Alliansen, EFA

The Greens'/European Free Alliance's Logo (Photo: http://www.europarl.eu.int/greens-efa/)

Europeiska regionala partier som har sitt eget överstatliga parti. Inom EU-parlamentet förenas de i en grupp med de Gröna, som kallas Gröna/EFA.

Länkar

Se politiska grupper.
http://www.greens-efa.org/