Uteslutning

EU-fördragen undertecknas för evigt.

För närvarande inte det finns några juridiska möjligheter att lämna EU. Det antas att ett land kan lämna EU endast genom eget beslut och genom ett enhälligt beslut av alla [w member_states_of_the_european_union]medlemsstater[/W] i Europeiska Rådet. Ett land kan straffas genom att bli av med rösträtten men kan inte uteslutas.

Framtiden

Enligt förslaget till EU-konstitution kan ett land lämna EU två år efter att ha beslutat om utträde.