Upphävande

Court of Justice, Luxembourg (Photo: www.telegraph.co.uk)
EU-beslut kan upphävas av EG-domstolen i Luxemburg. Institutioner, medlemsstater, personer och företag som är berörda kan ta en fråga till domstolen för att få beslutet upphävt.