Fiskesatelliter

(Photo: thesetides.com)
Sedan 2000 övervakas fiskebåtar i medlemsstaternas vatten med satellit.