Habitat, Fauna och Flora

Forest in Notat (Photo: Notat)

Ett direktiv från 1992 med målet att bevara naturens mångfald inom EU. Direktivet anger särskilda områden för djurskydd.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm