Haagtoppmötet

Statue in The Hague (Photo: European Commission)

Vid Haagtoppmötet den 1-2 december 1969 beslutade EU att förhandla om utvidgning för att ta in Storbritannien, Irland, Danmark och Norge som medlemmar.

Det historiska mötet beslutade också om framtida rapporter om en utrikespolitik för EU, genom att inrätta Davignonkommittén, och om en Ekonomisk och Monetär Union, genom att tillsätta Wernerkommittén.

Länkar

Se också Davignonrapporten och Wernerrapporten.