Wernerrapporten

Jacques Santer (left) and Pierre Werner (right) (Photo: European Commission)

Den första rapporten om en valutaunion från 1970 kallas så efter premiärministern i Luxemburg. Förslaget ledde inte till några åtgärder förrän mycket senare på grund av oljekrisen på 70-talet.

Länkar

http://www.dip-badajoz.es/euro......xt/emu/antecedentes/werner.htm