Hierarki

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

EU-kommissionen är uppbyggd som den franska administrationen, med en hierarkisk struktur där tjänstemännen får tala bara med sin närmaste överordnade.

Tjänstemän på lägre nivå får inte fatta beslut utan måste följa order uppifrån.

Brev besvaras efter en lång beslutsväg och måste följa instruktionerna i kommissionens skrivna handbok: "L´Expression écrite dans les services de la Commission des Communautés européennes”.

Notera

En gång när Romano Prodi fick ett brev med tio undertecknare frågade han: "Vem har verkligen läst det här brevet?" Det illustrerar att när alla har ansvar tar ingen ansvar.