Oberoende expertgrupp

André Middelhoek (Photo: eca.europa.eu/.../history/Formerpresidents)

Som ett resultat av att räkenskaperna för 1995 inte godkändes tillsattes en oberoende expertgrupp för att utvädera EU-kommissionen. Experterna slog fast att de inte kunde finna en enda person som tog det minsta ansvar. När den första rapporten publicerades den 15 mars 1999 avgick kommissionen som leddes av Jacque Santer.

Notera

De oberoende experterna var André Middelhoek (ordförande), Inga-Britt Ahlenius, Juan Antonio Carillo Salcedo, Pierre Lelong och Walter van Greven.

Länkar

Se också Marta Andreasen, Paul van Buitenen och klander.