Administrativa priser

(Photo: European Commission)
Stödpriser för jordbruket och andra belopp som fastställs av Rådet. Sätts efter förslag från EU-kommissionen och efter att EU-parlamentet konsulterats.