Nationernas Förbund

Det internationella samarbetsorganet bildades 1919 och verkade under mellankrigstiden. Föregångare till Förenta Nationerna.

Länkar

http://www.un.org/aboutun/history.htm