Nederländerna

The flag flying in front of a church (Photo: Notat)
Nederländerna har 16,1 miljoner invånare och en yta på 41 500 km2.

Nederländerna var ett av de sex ursprungliga medlemsländerna i EEC. För närvarande har Nederländerna 5 av 87 röster i Rådet och 31 av 626 platser i EU -parlamentet.

Framtiden

Efter utvidgningen får Nederländerna 13 röster av 321 i Rådet och 27 platser av 732 i EU-parlamentet.

Länkar

http://www.holland.nl
http://www.europarl.eu.int/enl......new/member_states_links_en.htm