Phare

(Photo: European Commission)

Ett biståndsprogram som stöder reformprocessen i Öst- och Centraleuropa genom att finansiera olika projekt. Upprättades 1989 av 24 rika länder och samordnas av EU-kommissionen. Phare är det viktigaste programmet för kandidatländernas förberedelser för EU-medlemskap.

EU:s stöd var 6,7 miljarder euro 1995-1999 och 10 miljarder 2000-2006.

Länkar

Se också TACIS.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/

http://europa.eu.int/eur-lex/e....../rpt/2000/com2000_0183en01.pdf