TACIS

Peter Shaw, British TACIS consultant, met Christopher Patten, former Member of the EC in charge of External Relations (Photo: European Commission)

EU:s biståndsprogram för Östeuropa, Centralasien och Mongoliet. Målet är att stödja utvecklingen mot marknadsekonomi och förstärka demokratin.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/exte......elations/ceeca/tacis/index.htm