Preambel

Inledningen av ett fördrag som beskriver dess syfte och mål i allmänna formuleringar och som allmänna principer eller värden. Anses inte juridiskt bindande men i den kontinentala juridiska traditionen (dock inte i den anglosaxiska) kan preambeln användas i en rättegång för att peka på syftet med lagstiftningen.

EG-domstolen har ofta använt preamblar i fördragen för att motivera domar som har utvidgat räckvidden för EU-lagstiftning utöver en strikt bokstavstolkning av fördragen, vilket är den anglosaxiska rättstraditionen.