Rapportör

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)
En ledamot av EU-parlamentet som följer och rapporterar om en särskild fråga till ett parlamentsutskott. Rapportörsuppdragen fördelas mellan de politiska grupperna utifrån ett poängsystem som baseras på gruppernas storlek. Varje rapport eller tänkbar rapport ges ett antal poäng beroende på hur viktig den anses vara.
De största parlamentsgrupperna får oftast de mest intressanta rapporterna, men poängsystemet garanterar att några intressanta ämnen och rapporter också fördelas till de mindre grupperna i parlamentet.
En rapportör utarbetar en rapport till utskottet med förslag till ändringar i Kommissionens eller Rådets förslag till beslut. En rapport kan innehålla personliga ställningstaganden av rapportören men alla slutsatser och förändringsförslag beslutas av majoriteten i utskottet. Det har hänt att rapportörer har avgått eller kritiserat sina egna rapporter när de inte velat ha sina namn på rapporter med slutsatser de inte står bakom.