Watson, Graham (1956 - )

Graham Watson (Photo: EP)

EU-parlamentsledamot från sydvästra England. Invald 1994 för de brittiska liberaldemokraterna.

Sedan 2002 ordförande i ELDR-gruppen i EU-parlamentet. Tidigare ordförande för Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Länkar

http://wwwdb.europarl.eu.int/e......mode=&itempl=&ireturn=

http://www.grahamwatsonmep.org/