Zahradil, Jan

Jan Zahradil (Photo: ODS)

Vice ordförande för Demokratiskt Forum i Europeiska konventet. Representerar det tjeckiska ODS-partiet, där han är andre ordförande.

Länkar

http://european-convention.eu.......=EN&Content=Candidats_Parl