Rasism och xenofobi

Diskriminering är förbjuden inom EU. Rasism och xenofobi förbjöds första gången på EU-nivå i en "gemensam deklaration" mellan institutionerna 1986. Principen är nu en del av TEC, Artikel 13, införd genom Nicefördraget.

Notera

EU har en byrå i Wien för att kartlägga och rapportera omfattningen av rasism och xenofobi i medlemsstaterna.

Länkar

http://europa.eu.int/public-se......ns/social_issues/racism_en.htm

http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php