Buitenen, Paul van (1957 - )

Paul van Buitenen (Photo: Notat)

Holländsk tjänsteman vid EU-kommissionen som 1998 gick till gruppledarna i EU-parlamentet med anklagelser om bedrägeri inom kommissionen.

Han hade försökt ändra systemet inifrån med hindrats. Därför blev han den första av en rad kända "whistleblowers".

Länkar

Se också klander och Andreasen.

http://www.freedomtocare.org/page84.htm

http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=10&aid=14569